Ostoskori

Ostoskori

Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tässä tietosuojaselosteessa pyrimme kertomaan mahdollisimman selkeästi ja avoimesti, miten käsittelemme asiakastietojamme.

1. Rekisterin pitäjä

Soundtools Oy
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
029 0800 835
store@soundtools.fi

2. Soundtoolsin rekisterit

Soundtoolsissa on käytössä seuraavat rekisterit:

  • asiakas- ja markkinointirekisterit (web-kauppa)
  • tilausrekisteri

3. Henkilötietojen sisältö, käsittelyn tarkoitus ja peruste

ASIAKKAAT

Yhteystiedot: Asiakassuhteen ylläpito ja hoito, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, tiedotus ja markkinointi.
Segmentointi: Yksilöinti ja markkinoinnin kohdentaminen.
Tilaustiedot:  Asiakkaan tilausten hoitaminen.

VERKKOSIVUSTON KÄYTTÄJÄT

Yhteystiedot: Verkkosivuston kautta tulevien yhteydenottopyyntöjen ja uutiskirjetilauksien käsittely.
Tilaustiedot: Verkkokauppaostosten käsittely.
Evästeet: Sivuston käytön analysointi. Sivuston kehittäminen.

4. Rekisterien tietosisältö

Rekistereihimme voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Asiakassegmentti
  • Tilaustiedot
  • Henkilötunnus (luottokauppojen yhteydessä)

Tietoja säilytetään asiakassuhteen tai sopimuksen jatkumisen ajan. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne ja päivitämme saamiemme tietojen mukaan. Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot kuuden (6) kuukauden välein. Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta tai laittamalla meille tiedon sähköpostilla.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta tai pontentiaalisilta asiakkailta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Studiotec konsernin ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

7. Rekisterien suojauksen periaatteet

Kaikkien käyttämiemme rekisterien käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

8. Asiakas- ja markkinointirekisteri

Käytämme myynnissä sekä markkinoinnissa selainpohjaisia sovelluksia, jotka ovat salasanasuojattuja ja käyttöoikeudet on ainoastaan myynnin ja markkinoinnin henkilöstöllämme.

9. Verkkosivut, tilausrekisteri ja ylläpitorekisteri

Verkkosivumme sekä tilaus- ja ylläpitorekisterimme sijaitsevat omalla palvelimellamme, lukitussa tilassa, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Järjestelmät on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

10. Evästeet

Soundtoolsin verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeiden avulla voimme käyttää siitä saamiamme tietoja sivuston käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan ja käyttökokemuksen parantamiseen. Tietojen avulla voimme myös tarkastella ja seurata sivustollamme vierailleiden mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla kohdistaa tiettyyn henkilöön, verkkokauppatilauksia lukuun ottamatta.

11 Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietosi. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. Pyyntö tulee lähettää meille kirjallisesti tai sähköpostitse. Vastaamme pyyntöösi EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).